Regelmatig organiseert Vogelwerkgroep De Kempen excursies voor ervaren en minder ervaren vogelliefhebbers. Deze excursies hebben tot doel om van elkaar te leren en vinden zowel binnen als buiten de Kempen plaats. We organiseren excursies naar één van de vele natuurgebieden in de Kempen. Enkele malen per jaar gaan we naar vogelrijke gebieden die wat verder weg liggen. Zo hebben we de laatste jaren excursies gehad naar Zeeland, Flevopolders, Veluwe, Lauwersmeer en Lac Du Der (Frankrijk).