Bekentelling vacant
Bosuil Pieter Wouters
Feestcommissie Edwin van de Werf
Huiszwaluw Wim Deeben
Kerkuil Mark Sloendregt en Sjors de Kort
Klapekster vacant
Kolonievogels Pieter Wouters e.a.
Nachtzwaluw Mark Sloendregt
Nestkasten Koningshof Jan Wouters
Nestkasten Golfbaan Welschap Albert Sprengers, Gerben Helmes en Harrie van der Leij
Nesthulp grote gele kwikstaart Frans Hijnen
Oeverzwaluwwand Reusel Pieter Wouters in samenwerking met IVN
Ornis (digitaal waarnemingsarchief) Tom Heijnen
Roofvogelonderzoek (WRN) Pieter Wouters
Slaapplaatstelling blauwe kiekendief     Pieter Wouters
Slaapplaatstelling grote zilverreigers vacant
Stichting Stadsnatuur Eindhoven Frans Hijnen
Steenuil Hennie Spitters e.a.
Vogel Initiatief Brabant (VIB) Pieter Wouters
Vogels in Brabant Henk Sierdsema
Vogeltrektelposten Wim Deeben
Website Wil de Veer, Henk Sierdsema en Harold Bierens
Weidevogelbescherming Noud Jansen
Wespendief Jacques van Kessel
Wintertelling Pieter Wouters