De steenuil is de kleinste in ons land voorkomende uil. Door de bolle kop en het relatief dikke verenpak lijkt hij groter dan hij is. Hij is echter nauwelijks groter dan een zanglijster. Gemiddeld zijn vrouwtjes iets groter en zwaarder dan mannetjes, echter het verschil is zo klein dat ze bijna niet van elkaar te onderscheiden zijn. Er is ook geen verschil in verenkleed. Het vliegbeeld kenmerkt zich door een snelle, lage, golvende vlucht waarbij de brede, afgeronde vleugels goed zichtbaar zijn. Steenuilen zijn deels ook overdag actief.

 

De steenuil is voor zijn voortbestaan gebonden aan het kleinschalige cultuurlandschap. Daar vindt de soort voldoende nestgelegenheid, voedsel, schuilmogelijkheden en plekken om te jagen. De afname van het aantal broedparen in de laatste veertig jaar heeft onder andere te maken met het geleidelijk verdwijnen van dit landschap. Het toenemende verkeer en verdrinking in vijvers en drinkbakken eist ook ieder jaar veel slachtoffers.

 

De steenuil staat als kwetsbaar vermeld op de Rode Lijst van bedreigde vogels.

 

Op de site www.beleefdelente.nl/steenuil kunt u, tijdens de broedperiode, via een live webcam genieten van mooie beelden gemaakt in een nestkast van een steenuil.

 

 Nestkastenproject Brabants Landschap voor de steenuil

 

In 2005 is Brabants Landschap een project opgestart om de achteruitgang van de steenuil in Noord Brabant aan te pakken door middel van het beschikbaar stellen van nestkasten. Er werden werkgroepen samengesteld, waaronder een groep van VWG De Kempen. De werkgroepen plaatsen en controleren de nestkasten, geven voorlichting en informatie, en inventariseren de soort.

 

Voor veldmedewerkers is er in 2011 de handleiding 'Broedbiologisch onderzoek Steenuil' verschenen. Handleiding

 

Literatuur