De klapekster is een wintergast op onze heidevelden. In het hele gebied worden de vogels jaarlijks geteld. Sommige gebieden, zoals de Strabrechtse Heide, zijn zó groot dat het moeilijk is om een goed beeld van de aanwezige klapeksters te krijgen. Daarom organiseert Vogelwerkgroep De Kempen al vele jaren een zogenaamde simultaantelling. Hierbij wordt op hetzelfde tijdstip door vele groepen vanaf de buitenkant van het gebied uit alle windrichtingen naar het centrum gelopen waarbij alle klapeksters nauwkeurig worden ingetekend. Later wordt aan de hand van de waarnemingen en vliegrichtingen vastgesteld hoeveel klapeksters er zich op dat moment in het gebied bevonden. 

 Klapekster_januari_2014.jpg

De klapekster is een wintergast op onze heidevelden. In het hele gebied worden de vogels jaarlijks geteld. Sommige gebieden, zoals de Strabrechtse Heide, zijn zó groot dat het moeilijk is om een goed beeld van de aanwezige klapeksters te krijgen. Daarom organiseert Vogelwerkgroep De Kempen al vele jaren een zogenaamde simultaantelling. Hierbij wordt op hetzelfde tijdstip door vele groepen vanaf de buitenkant van het gebied uit alle windrichtingen naar het centrum gelopen waarbij alle klapeksters nauwkeurig worden ingetekend. Later wordt aan de hand van de waarnemingen en vliegrichtingen vastgesteld hoeveel klapeksters er zich op dat moment in het gebied bevonden.