Deze zwaluw graaft in steile wanden een pijp met aan het einde een nestholte. Vroeger gebeurde dit voornamelijk in steile oevers langs beken. Maar met het kanaliseren van de beken zijn ook de steile oevers verdwenen. Een goed alternatief bleken zandhopen te zijn die ontstonden door allerlei graafwerkzaamheden. Het nadeel hiervan is wel dat ze vaak maar tijdelijk aanwezig zijn. Zo’n situatie was ook aanwezig bij de visvijver te Reusel. In overleg met de gemeente heeft onze vogelwerkgroep daar in 2000 een permanente wand kunnen realiseren. In het twaalfjarig bestaan zijn er al meer dan 700 broedsels geweest. Het concept is al door diverse instanties overgenomen, zelfs het havenbedrijf in Antwerpen.

 

Literatuur