Regelmatig organiseren we excursies voor de leden. Deze excursies hebben tot doel om van elkaar te leren en vinden zowel binnen als buiten de Kempen plaats. We organiseren excursies naar één van de vele natuurgebieden in de Kempen of naar vogelrijke gebieden die wat verder weg liggen. Zo hebben we de laatste jaren excursies gehad naar Zeeland, Flevopolders, Veluwe, Lauwersmeer, Lac Du Der (Frankrijk), Diepholz (Duitsland), Drenthe en Texel.

vwg excursie biesbosch edwin vd werf