Voor 1997 was de Grote Zilverreiger een echte zeldzaamheid in De Kempen. In de jaren rond de laatste eeuwwisseling kwam hier langzaam verandering in. Rond de eeuwwisseling werden jaarlijks tot 6 vogels waargenomen, met name in het winterhalfjaar. In de jaren die volgden liep dit aantal gestaag op. Iedere vogelaar die vanaf 2003/2004 een bekentelling of watervogeltelling van Sovon doet, kent de soort eigenlijk wel. Met name langs sloten of andere waterlopen rond de grotere plassen (die vaak ook als slaapplaats dienen) is de soort wel te vinden. Vanaf de winter van 2004/2005 worden de aantallen overwinterende Grote Zilverreigers met behulp van slaapplaatstellingen gevolgd.

grote zilverreiger   in de winter

In de Blauwe Klauwier zijn diverse artikelen over Grote Zilverreigers verschenen. Deze zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl.