Jaarlijks worden in de zomer tellingen gehouden van Wespendieven in het Leenderbos. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in aantallen en aantalsverloop. Tijdens de tellingen wordt op diverse locaties enkele uren gepost. Met verrekijkers en telescopen worden de vogels opgespoord en worden bewegingen van vliegende Wespendieven op topografische kaarten ingetekend. Ook voor nieuwe leden is dit onderzoek erg leerzaam en zeker aan te bevelen.

wespendief   zittend

Rond half augustus, als de jonge vogels zijn uitgevlogen, vertrekken de volwassen vogels naar Afrika. Enkele weken later volgen de jonge vogels voor hun eerste grote vliegreis naar Afrika. De overwinterende volwassen wespendieven komen het jaar daarop, in de loop van mei, weer terug naar de broedplaatsen in de Kempen. De jonge vogels komen pas het tweede of derde jaar terug.

 

De resultaten van de tellingen zijn in diverse rapporten uitgewerkt. Deze en artikelen over Wespendieven in het Leenderbos zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl.