In 2016 is Vogelwerkgroep De Kempen in samenwerking met de gemeente Eersel begonnen aan een akkervogelproject. De gemeente stelde vijf hectare grond uit de kortlopende pacht ter beschikking met als doel de biodiversiteit te verhogen, vooral op het gebied van vogels. Inmiddels hebben ook andere gemeenten dit intiatief gevolgd. Onze werkgroep adviseert daarbij over wat de beste kavels zijn, hoe die het beste ingezaaid kunnen worden en hoe de effecten met behulp van tellingen gevolgd kunnen worden.

Vogelakkers   bord

De resultaten van tellingen op vogelakkers zijn in diverse rapporten en artikelen uitgewerkt. Deze zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl.

Kaarten met de locaties van vogelakkers: