groene specht (wil de veer)Vogels kijken en herkennenvogelskijken.nl

Vogelgids | www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids

Webinars over vogelherkenning www.youtube.com/@SOVONVogelonderzoek

Trekvogels herkennenwww.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule/

Vogelgeluiden (hele wereld) | xeno-canto.org 

 

Daarnaast zijn er talloze apps voor je mobiel die behulpzaam kunnen zijn bij het herkennen van vogels.