Functie Naam
Voorzitter Harold Bierens
Vice-voorzitter/algemeen lid Peter Simon
Secretariaat Simone Valkonet-Huijskes & Gerben Helmes
Penningmeester Harrie van der Leij (en Gerben Helmes)
Algemeen lid Albert Sprengers