In de late avondschemering ontwaakt de Nachtzwaluw van zijn slaapplaats, een plek op de zandige bodem of tak van een boom. Het silhouet van een vogel met spitse vleugels als van een koekoek laat zich zien in de lucht. Tijdens een korte vlucht naar de zangpost is vaak de krruIET-roep te horen, soms begeleid door het klappen met de vleugels. Korte tijd later begint het bekende snorren vanuit een zangpost.

nachtzwaluw   vliegend leenderbosDe monitoring van deze soort in het Leenderbos en de Groote Heide door onze werkgroep werd gestart in 1987 en heeft tot op heden een ononderbroken reeks opgeleverd waarbij de trend significant positief is. De tellingen worden in de periode 15 mei tot en met 10 augustus uitgevoerd. Behalve deze jaarlijkse inventarisaties hebben in dit gebied in 2008 tot en met 2010 broedbiologische onderzoeken door Sovon plaatsgevonden.  

Nachtzwaluw   broedend

De resultaten van de jaarlijkse tellingen zijn in diverse rapporten en artikelen uitgewerkt. Deze zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl

 

Veldkaarten Leenderbos: