klapekster   grafiek simultaantellingen strabrechtse heide 1991 2021
De klapekster is een wintergast op onze heidevelden. De Strabrechtse Heide is zó groot dat het moeilijk is om een goed beeld van de aanwezige klapeksters te krijgen. Daarom organiseert de werkgroep al vele jaren een zogenaamde simultaantelling in dit gebied. Hierbij wordt op hetzelfde tijdstip door vele groepen vanaf de buitenkant van het gebied uit alle windrichtingen naar het centrum gelopen waarbij alle Klapeksters nauwkeurig worden ingetekend. Later wordt aan de hand van de tijdstippen en vliegrichtingen vastgesteld hoeveel Klapeksters er zich op dat moment in het gebied bevonden. 

 

Gegevens over Klapeksters zijn in diverse artikelen in de Blauwe Klauwier verschenen. Deze zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl.