In de periode 1980-1989 verschenen regelmatig artikelen over vogels in de Kempen in De Roodborsttapuit. Dit was het tijdschrift van het toenmalige Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen. De artikelen zijn te raadplegen op Natuurtijdschriften.nl.

de roodborsttapuit   voorkant