Al meer dan dertig jaar houdt Vogelwerkgroep De Kempen een jaarlijkse telling van wintervogels in de agrarische gebieden van de Kempen. Roofvogels, kraaiachtigen, meeuwen, ganzen en andere soorten worden nauwkeurig geteld in een gebied van ongeveer 30.000 hectare. Dit soort lange telreeksen geeft een goed zicht op de trends van onze wintervogels.

roek   in de winter

In de Blauwe Klauwier werden diverse artikelen over de wintertellingen gepubliceerd. Deze zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl.

 

Handleiding en formulieren: