Deze zwaluw graaft in steile wanden een pijp met aan het einde een nestholte. Vroeger gebeurde dit voornamelijk in steile oevers van rivieren en beken, maar geschikte steilwanden zijn verdwenen. Een goed alternatief bleken zandhopen te zijn die ontstonden door allerlei graafwerkzaamheden. Het nadeel hiervan is dat die maar tijdelijk aanwezig zijn. Zo’n situatie was ook aanwezig bij de visvijver te Reusel. In overleg met de gemeente heeft onze vogelwerkgroep daar in 2000 een permanente wand gerealiseerd. Sindsdien zijn er ook elders, door ons en door anderen, steilwanden gemaakt. Deze werken als een magneet op de Oeverzwaluwen. 

In diverse artikelen en rapporten zijn de resultaten van Oeverzwaluwen gepubliceerd. Deze zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl.