Doel van vogeltrektellingen is om informatie te verzamelen over vogelsoorten en aantallen van vogels die in het najaar en het voorjaar grote afstanden afleggen naar en vanaf de overwinteringsgebieden in warmere landen. Het observeren gebeurt altijd in voorjaar en najaar vanaf een aantal telposten in de Kempen zoals de Strabrechtse Heide bij het Beuven Someren, Patersgronden/Grootte heide vlakbij bij de Achelse Kluis en de Dommelbeemden in Veldhoven. De periode vanaf zonsopgang tot een aantal uren na zonsopgang is heel belangrijk om de meeste vogels te kunnen tellen. Het tellen gebeurt voor een belangrijk deel met de verrekijker en de telescoop, maar ook op gehoor.

vogeltrektellingen   telpost groote heideAls er hele grote groepen doortrekken worden de aantallen geschat. De meeste vogels trekken in de vroege ochtend door, maar er zijn ook soorten die later op de dag doortrekken en er zijn zelfs soorten die gedurende de hele dag doortrekken. Deze vogeltrektellingen zijn voor iedereen toegankelijk en zeker voor nieuwe leden zijn ze een aanrader omdat men heel veel verschillende soorten vogels in de praktijk kan leren kennen. Alle soorten en aantallen worden genoteerd en er wordt zo goed mogelijk een onderscheid gemaakt tussen de lokale vogels en de trekkende vogels. De niet-herkenbare soorten worden indien mogelijk gefotografeerd en later op naam gebracht.

 

De resultaten van de telposten Strabrechtse Heide en Patersgronden zijn te raadplegen op de site www.trektellen.nl.

In de Blauwe Klauwier zijn diverse artikelen over vogeltrek verschenen. Deze zijn te vinden op Natuurtijdschriften.nl